nuorodosnuorodos.html
grunskis.netfirst.html
apieapie.html
tekstai
knygosknygos.html
siuntiniaisiuntiniai.html
kontaktaicontact.html
galerijosgalleries.html
blog’asBlog/Blog.html
podcast’aiPodcast/Podcast.html

Straipsniai moksliniuose leidiniuose:


 1. -Miesto aikštė sociokultūrinėje visuomenės raidoje. Urbanistika ir architektūra. 1997.Nr.1. 

   (pdf in lithuanian - english abstract available)

  

PDF


 1. -Sociokultūrinė miesto visuomeninių ervių tradicija. Urbanistika ir architektūra. Tomas XXIII , 1999 Nr.1. 

   pdf in lithuanian - english abstract available:

  

PDF


 1. -Lukiškių aikštės estetinės transformacijos problema Europos miestų aikščių tradicijos diskurse. Urbanistika ir architektūra. tomasl XXIV, 2000 Nr.3.

  pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Lukiskiu%20aikstes%20estetines%20transformacijos%20problema.pdf

 1. -Miesto visuomeninių erdvių sistema: kai kurios teorinės prielaidos. Urbanistika ir architektūra. 2002 tomas XXVI, Nr.3.

  pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Miesto%20visuomeniniu%20erdviu%20sistema.%20Kai%20kurios%20teorines%20prielaidos.pdf

 1. -Miesto ir jo visuomeninių erdvių formavimo idėjos XIXa Lietuvoje. Urbanistika ir architektūra. Tomas XXVIII , 2004 Nr.3.

  pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFfile://localhost/T.Grunskis.%20Miesto%20ir%20jo%20visuomeniniu%20erdviu%20formavimo%20idejos%2019a.pdf

 1. -Istorinės - sociokultūrinės krantinių raidos sąlygos Lietuvos miestuose iki XXa.. Urbanistika ir architektūra. 2004.Tomas. XXVIII, Nr.1. 

   pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20L.Nekrosius.%20Krantines%20raida.pdf

 1. -Vietos tapatumo krizė Vilniaus centro raidoje (erdvės morfologijos diskurse).Urbanistika ir architektūra. tomas .XXIX , 2005 Nr.1.

  pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Vietos%20tapatumo%20krize%20Vilniaus%20centro%20raidoje.pdf

 1. -Apie kai kurias šiuolaikines aikščių formavimo tendencijas Lietuvoje.Urbanistika ir architektūra. Nr.33(3), 2009 , 135-144p.

  pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Apie%20kai%20kurias%20siuolaikines%20aiksciu%20formavimo%20tendencijas%20Lietuvoje.pdf

 1. -Miesto kompozicijos sampratos klausimu.Urbanistika ir architektūra. Nr..34(3), 2010, 138-150p.

   text in Lithuanian:
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Urbanistines%20kompozicijos%20sampratos%20klausimu.pdf
english summary:
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20About%20the%20Issue%20of%20the%20Urban%20Composition%20Concept.pdf

  

 1. -Kūrybinio eksperimento sampratos architektūroje.Urbanistika ir architektūra. Nr.35(1), 2011, 21-27p.

  pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Kurybinio%20eksperimento%20sampratos%20architekturoje.pdf

 1. -Kai kurie eksperimentinės architektūros tipologinės raidos ypatumai.Urbanistika ir architektūra. Nr.35(2), 2011, 159-168p.

  pdf in lithuanian - english abstract available:

 
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Kai%20kurie%20eksperimentines%20architekturos%20tipologines%20raidos%20ypatumai%20.pdf


 1. -Sociokultūrinio konteksto įtaka miesto visuomeninių erdvių formavimui. Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, Technika 2002.

   pdf in lithuanian - english abstract available:

  
PDFtekstai_files/T.Grunskis.%20Tradicija%20ir%20ideologija%20miesto%20viesojoje%20erdveje.pdf


Kiti tekstai ir straipsniai:


 1. -Tradicija ir ideologija miesto visuomeninėje erdvėje kintančių sociokultūrinių sąlygų kontekste.Istoriniai miestai: Sena ir nauja. Vilnius, Savastis 2003.


 1. -Tradition in Social Convention in the development of  City Morphology: The Law of Decaloque and Freedom of Constitution. 2005 Vilnius Gediminas Technical University, Vardo Seminar Foundation, Stokholm.

  (pdf english)

  
PDFtekstai_files/Tradition%20of%20Social%20Convention.pdf


 1. -Pastabos apie Vilniaus miesto raidą. Vilniaus architektūros gidas 1900-2005. Architekturos fondas, Vilnius 2005. (pdf english)

  

PDF


 1. -Diktato architektūra I. Lukiškių aikštė. Archiforma 2007, Nr.1.

(pdf in lithuanian - english abstract available)

  
PDFtekstai_files/Diktato%20architektura-I.%20Lukiskiu%20aikste.pdf

  - Socialinės konvencijos tradicija miesto raidoje. sąsaja į www.balsas.cc


 
ENGwritings.html
on experimentalexperimental/experimental.html